Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V úplném závěru školního roku se sešlo 13 nejlepších písařů školy převážně ze 6. a 7. tříd, aby si vyzkoušeli pro ně novou tzv. talentovou soutěž. Ta spočívá v tom, že v danou hodinu soutěží žáci přihlášených škol ve 30 minutovém psaní - začínají jednotlivými písmenky, pokračují slovy a slovními spojeními tak, jak jsou zvyklí při výuce v programu ZAV. Vítězem se stává ten, který v daném časovém limitu splní nejvíce cvičení, přičemž však cvičení se nabízejí každému žákovi individuálně podle toho, jak ovládá klávesnici. Nejlepší z nich Jan Kazda napsal 84 cvičení, na druhém místě Anna Macková 75 cvičení, na třetím místě byl Tomáš Konečný se 74 cvičeními. Vojta Procházka napsal 72 cvičení, Natálie Brožová 71 cvičení. Jen pro zajímavost, žáci si v poslední hodině v rámci tréninku vyzkoušeli i psaní tzv. minutovek, v nichž trénují rychlost. A nejlepší z nich, Jan Kazda, dosáhl úctyhodných 180 čistých úhozů za minutu! Představíme-li si, že na složení státní zkoušky je kromě úpravy písemností i nutno opsat text minimální rychlostí 200 čistých úhozů za minutu, je jeho výkon více než obdivuhodný. Gratulujeme všem zúčastněným žákům.

tal 1  tal 2

Nahoru