Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

proběhlo  ve čtvrtek 6. června. Žáci 9. A byli velmi dobře připraveni. Odevzdali v řádném termínu své práce, které byly většinou i dobře hodnoceny. Při samotných obhajobách žáci prokázali nejen znalost problematiky, ale i pohotovost při odpovědích na dotazy. 11 žáků  obhajobu zvládlo s vynikajícím výsledkem. Udělali jste nám radost! Gratulujeme!

P1010001

P1010004

P1010005

Nahoru