Ve středu 5. června se druháci vypravili na výlet. Z Pardubic pluli lodí Arnošt po Labi. V průběhu plavby poznali středověká řemesla mincířství a kovotepectví. Pod vedením zkušených řemeslníků si vlastnoručně zhotovili výrobky, které jim zůstaly jako památka. Cestou zpátky ještě navštívili Perníkovou chaloupku. V Muzeu perníku se zamysleli nad pohádkou „O perníkové chaloupce“ a prošli pohádkovým lesem do Perníkářské dílny Ježibaby, kde se seznámili s perníkářským řemeslem. Výprava za řemesly se všem líbila.