Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve středu 5. června se druháci vypravili na výlet. Z Pardubic pluli lodí Arnošt po Labi. V průběhu plavby poznali středověká řemesla mincířství a kovotepectví. Pod vedením zkušených řemeslníků si vlastnoručně zhotovili výrobky, které jim zůstaly jako památka. Cestou zpátky ještě navštívili Perníkovou chaloupku. V Muzeu perníku se zamysleli nad pohádkou „O perníkové chaloupce“ a prošli pohádkovým lesem do Perníkářské dílny Ježibaby, kde se seznámili s perníkářským řemeslem. Výprava za řemesly se všem líbila.

Nahoru