Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V úterý 4. června 2019 se osmáci vydali do Muzea války 1866 na Chlumu. Cestou tam i zpět z Všestar na Chlum prošli pochmurným Úvozem mrtvých, a protože za hutného vedra příroda moc stínu nenabízela, rádi se schovali v klimatizovaném muzeu. Tam během dvouhodinového programu zavzpomínali na nedávno probrané učivo o prusko - rakouské válce, jejíž nejvýznamnější bitva proběhla nedaleko Hradce Králové právě na Chlumu, uvědomili si historické souvislosti 2. poloviny 19. století, ale sami si též vyzkoušeli uniformy a polní vybavení vojáků obou armád, včetně možnosti fingované střelby z dobových zbraní. Na závěr si prohlédli areál celého bojiště z vyhlídkové věže v sousedství muzea.

P1260662 400P1260671 400P1260681 400P1260686 400

Nahoru