Vážení rodiče, děti a návštěvníci našich webových stránek,

dovolte mi, abych vám touto cestou nabídla zakoupení DVD z našeho závěrečného vystoupení dětí 1. stupně a pěveckého sboru za cenu 180 Kč. Objednávky provádějte u paní hospodářky, třídních učitelů či paní učitelky Podvalové do pátku 7. června. Děkujeme.