S posledním odučeným kurzem Internet pro seniory nastal čas odměnit úspěšné absolventy. Stejně jako každý půlrok se slavnostní zakončení konalo v jídelně ZŠ Jiráskovo náměstí. Velikou novinkou bylo přivítání absolventů 1. ročníku kurzů I senioři se domluví anglicky, které se kromě naší školy konaly i na ZŠ SNP a ZŠ Mandysova. Počet absolventů se proti podzimu téměř zdvojnásobil a senioři tak měli možnost načerpat nové znalosti a dovednosti pro práci s počítačem, internetem, ale ve stále vzrůstající míře i s mobilními zařízeními. V kurzech anglického jazyka se učili základům komunikace a gramatiky rovněž za přispění lektorů z řad žáků.

Součástí předávání certifikátů z rukou Ing. Zbyňka Bárty z odboru školství bylo kulturní pásmo za účasti sólových pěvců ZUŠ Habrmanova a tradičně i školního sboru pod vedením paní učitelky Podvalové. Na konci celého programu na seniory čekalo i očekávané občerstvení.

Podle vyjádření seniorů a jejich přetrvávajícího zájmu můžeme očekávat naplnění podzimních kurzů nejen v kurzech Internet pro seniory, ale určitě i kurzech angličtiny a možná i v novém formátu, který chystá pan Kober ze ZŠ Bezručova.