Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

"Příroda sama je největší umělec a my se snažíme ji jen kopírovat." To byla slova pana Jiřišty, zkušeného lidového malíře, který přišel 26. dubna mezi žáky 4. A, aby jim ukázal pravidla kresby. Děti si vyzkoušely kresbu vázy s květinami i nakreslit si vlastní ruku. Práce žáky zaujaly natolik, že ani nechtěli končit. Že máme šikovné děti, dokládají i přiložené fotografie. Zda se někdo stane malířem, to nevíme. Ale určitě se děti začnou pozorněji dívat na všední věci kolem sebe.

 

Nahoru