Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Hlavní náplní učiva dějepisu v 7. ročníku je období středověku. I proto se obě 7. třídy vydaly ve čtvrtek 4. dubna na exkurzi do Kutné Hory, která tehdy patřila k nejvýznamnějším  českým městům. Nejprve si žáci prohlédli sluncem zalité historické centrum města, jemuž vévodil pozdně gotický chrám sv. Barbory. Hlavním cílem byl ale středověký důl. To byl opravdu zážitek. V oblečení středověkých havířů a s přilbami na hlavách se žáci prodírali úzkými chodbami hluboko pod zemí. O obtížnosti práce nemusel být nikdo přesvědčován… 

Poslední zastávkou byla kutnohorská Kostnice. Pohled na výzdobu z tisíců lidských kostí byl pro někoho méně příjemný, ale exkurzi zvládli všichni ve zdraví. Cesta skončila, zážitky zůstanou.

důl předěláno

Nahoru