Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dne 26. dubna 2018 vyjeli žáci 5. tříd do hlavního města Prahy. Cílem bylo Národní technické muzeum v rámci projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Žáci z 5. A navštívili Fotografický ateliér zachycující vývoj fotografické techniky od jeho počátků a expozici Interkamera s řadou interaktivních pomůcek. Samostatně bádali v expozicích a vyplňovali pracovní list. Třída 5. B se vydala do expozice Doprava týkající se historie automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní dopravy. Spatřili například automobil Tatra 80 z roku 1935 užívaný prezidentem T. G. Masarykem nebo letoun Kašpar z roku 1911, na kterém Ing. Jan Kašpar vykonal historicky první dálkový let v dějinách českého letectví.

 

                                                                                

Nahoru